21. magazine

Waar staat 21 voor?

21 staat voor volwassenheid, twee en één, een vertaler en een auteur, die samen één nieuw werk tot stand brengen. Oorspronkelijk waren er 21 originele teksten in het Nederlands op de website, ondertussen zijn het er wat meer. 21 is ook geen letterwoord, zodat het in alle talen hetzelfde blijft. Klik op de banner voor de teksten in onze talencombinaties. 

What does 21 stand for?

21 is the age of an adult, two and one, a translator and an author, together creating new artwork. 21 texts from Dutch were originally published on this website, now a bit more. 21 is not a word but a number, hence it does not need a translation. Click on our banner to see the translated texts in our language combinations.

 21’ is een praktijk- en taakgericht vertaalonderwijsproject dat tot stand kwam met steun van de Taalunie. Het doel van het project is om beginnende vertalers (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – studenten Nederlands buiten het taalgebied) én auteurs een podium te bieden waarop ze hun werk aan de buitenwacht kunnen presenteren. De website die de spil van het project vormt vindt u hier.

Dit portaal wordt gesteund door de Nederlandse Taalunie en kwam tot stand in samenwerking met de Karlová Univerzita Praag en Comenius Universiteit Bratislava.  

21 magazine heeft een kernredactie die bestaat uit studenten en een begeleidende docent (klik Over 21 of op ?) 

ISSN: 2791 – 4062 (Print)

ISSN: 2791 – 4070 (Online)