De naamloze mensen (author)

De naamloze mensen

NL: Vormloos als een octopus, een gedaanteverwisselaar, pluriform als ieder mens is – bestaande uit verschillende persona’s, zoekende, twijfelend, hopend op een nieuwe gemeenschap die uitstijgt boven bloed, stad, land en geloof. Wij zijn de naamloze mensen, schrijvend en denkend in chaos. De wereld behoort ons toe: de mensen die het niet weten. denaamlozemensen@gmail.com

een spin op de snelweg

overal lopen weonszelf te zijn ik wil dingen proberenik wil iets wordeniemand zijn die begrijpt ik weet niet goed wat ik je hier wil vertellen, misschien is het onzinik heb een moeizame relatie met insectenik heb een neusoperatie gehad om beter te kunnen ademen ik zit vast in een web van informatiedradenmijn eigen web en …

een spin op de snelweg Read More »