Ugovor između muškarca i dečaka

strane u ovom sporazumu su 
naime
ja
u daljem tekstu
dečak
moj napasnik
u daljem tekstu
muškarac
radnje iz ovog ugovora su
naime
krivično delo seksualno napastvovanje
u daljem tekstu
napastvovanje
mesto iz ovog sporazuma je
naime
krajolik u Francuskoj
s pogledom na Mon Sen Mišel
u daljem tekstu
igralište
uzimajući u obzir to
da muškarac izjavljuje da još uvek ima sećanja
na ovde opisanog dečaka
da dečak izjavljuje da može
da prizove u sećanje muškaraca
da dečak izjavljuje
da želi da plati cenu
kako bi zapečatio svoju vezu s muškarcem

muškarac i dečak potvrđuju da igralište
poseduje odgovarajuće uslove za napastvovanje
a te uslove utvrđuje
muškarac na osnovu kriterijuma
koje on sam postavlja naime
lokacija
visina trave
komfor

dečak je izabran zbog sledećih
posebnih osobina
zainteresovanost za umetnost
preplanuli letnji ten
poverenje u muškarca

muškarac je obavezan da dečakovim roditeljima
pruži izgovor za odlazak muškarca
i dečaka na igralište
u daljem tekstu
ljubav prema crtanju i slikanju
u daljem tekstu formulisano kao
hoćemo li zajedno da crtamo Mon Sen Mišel?

muškarac se obavezuje da će se pobrinuti
za to da se prikladno i pristojno ophodi prema dečaku 
ukoliko se strane ne slažu oko pitanja
da li je dečaku uskraćeno takvo ophođenje
ovo pitanje će se postaviti osobi
koju određuje dečak
u slučaju da se dečak uzdrži da ovo pitanje postavi
odrasloj osobi koju je sam odredio
optužbe postaju nejasna sećanja

muškarac snosi rizik za napastvovanje
u periodu između napastvovanja
i smrti muškarca

dečak se predaje muškarcu
u neoštećenom stanju
tj. da pre napastvovanja nije bio
poljubljen ili dodirnut
na način na koji muškarac dečaka
želi da dodiruje i ljubi

muškarac se obavezuje da će svoju želju
da dodirne dečaka
i da bude dodirnut od strane dečaka
da poljubi dečaka i da bude poljubljen od strane dečaka
videti kao požudu i težnju ka prisnošću

muškarac se obavezuje da će napastvovati dečaka

muškarac se obavezuje da će popustljivost
dečaka protumačiti kao mešavinu zbunjenosti
straha interesovanja i naklonosti
iako dečak po zakonu nije u stanju da
pristane na te radnje

dečak se obavezuje da će svoju popustljivost
protumačiti kao saučesništvo
iako dečak po zakonu nije u stanju da
pristane na te radnje

dečak se obavezuje da će u toku napastvovanja
ustati iz trave i trčeći
napustiti igralište

muškarac se obavezuje da će postati tajni deo dečaka
kao što će dečak postati krivično delo
za muškarca

dečak se obavezuje da će ove radnje u
bilo kojem razgovoru ili u svojim tekstovima
nazivati napastvovanje
dečak se obavezuje da će napastvovanje
dovesti u vezu s potisnutom seksualnošću
agresijom prema ženama i strahom od kvir osoba
ali da ga nikada neće koristi kao izgovor
za ono što on oseća i radi

dečak se obavezuje da radnjama
kao što su ljubljenje lica usana i vrata
milovanje trbuha nogu kose
dodirivanje i milovanje dečakovog penisa i jaja
dodirivanje muškarčevog penisa
nikada neće poreći njihovu krivičnost
čak i kada je u pitanju književna obrada
ovih radnji

dečak se obavezuje da svoj krevet kuću ili grad
nikada neće uporediti sa igralištem
dečak se obavezuje da će uravnotežen
ostati u svom gradu kući krevetu
dečak se obavezuje da će ostati zdrav
osim onoga što piše
naime teksta
u daljem tekstu
dečakovo drugo igralište

potpis muškarca                                ………………………………….
potpis dečaka                                ………………………………….

CZ | EN| HR | HU | NL | PL | RO