O časopise 21

 

21: digitálne prekladateľské portfólio

 “21” je projekt zameraný na praktické prekladateľské vzdelávanie, ktorý vznikol s podporou Jazykovej únie. Cieľom projektu je ponúknuť začínajúcim prekladateľom (napríklad študentom holandčiny mimo jazykovej oblasti, ale nie len im) platformu, na ktorej môžu prezentovať svoju prácu. Webovú stránku, ktorá tvorí základ projektu, nájdete tu.

Dôležitým predpokladom na vznik prekladateľskej platformy je dostupnosť textov na preklad. Z praktických dôvodov je za zhromaždenie týchto textov zodpovedná jedna skupina študentov pod dohľadom pedagóga.

 Študenti udržiavajú kontakt (v holandčine alebo inom jazyku, ktorý ovládajú) so
spisovateľmi a inými zainteresovanými stranami, sledujú webové stránky a
sociálne médiá a posudzujú texty ponúknuté alebo prijaté na preklad. V rámci
tohto kurzu sa študenti venujú nielen samotnému prekladu, ale získavajú aj
teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sa im môžu hodiť pri
neskoršej práci prekladateľa alebo redaktora v literárnej oblasti či inde.

 Cieľom je, aby redakcia svoje “sídlo” menila každých pár rokov. Projekt “21” začal v akademickom roku 2019/2020 v Prahe a od októbra 2021 ho spravujú v Bratislave. Ďalšia zmena “sídla” sa predpokladá v roku 2023.

 Popri portáli vychádza aj v tlačenej podobe výber preložených textov s ilustráciami, ktorý plne zostavujú a upravujú študenti pod vedením pedagóga.

 Čo znamená 21?

 21 predstavuje zrelosť, dva a jeden, jeden prekladateľ a jeden autor, ktorí spoločnými silami tvoria dielo. Na začiatku bolo na webovej stránke 21 pôvodných textov v holandčine, medzičasom už počet narástol. 21 ani nepíšeme písmenami, aby bol názov pre každý jazyk zrozumiteľný.