Umowa między mężczyzną a chłopcem

strony niniejszej umowy 
mianowicie
ja
zwany dalej
chłopcem
mój napastnik
zwany dalej
mężczyzną
określają czynności zawarte w niniejszej umowie
mianowicie
napaść na tle seksualnym
zwaną dalej
napaścią
miejsce wykonywania umowy
mianowicie
francuski krajobraz
z widokiem na Mont Saint-Michel
zwany dalej
boiskiem
uwzględniając
oświadczenie mężczyzny że nadal pamięta
o niżej opisanym chłopcu
oświadczenie chłopca że umie
wyobrazić sobie mężczyznę
oświadczenie chłopca
o gotowości do zapłaty ceny
za przypieczętowanie więzi z mężczyzną

mężczyzna i chłopiec stwierdzają, że boisko
spełnia warunki do napaści
warunki ustala
mężczyzna na podstawie sporządzonych przez siebie
kryteriów mianowicie
położenie
wysokość trawy
komfort

chłopca wybiera się z uwagi na następujące
cechy szczególne
zainteresowanie sztuką
wakacyjna opalenizna
zaufanie do mężczyzny

mężczyzna zobowiązuje się wobec rodziców chłopca
wymyślić pretekst do przemieszczenia się mężczyzny
i chłopca na boisko
dalej zwany
miłością do rysowania i malowania
dalej formułowany jako
może pójdziemy razem porysować Mon Saint-Michel?

mężczyzna zobowiązuje się wobec chłopca zadbać o
o odpowiednie traktowanie chłopca
w przypadku gdy strony nie zgadzają się co do tego
czy chłopcu odmówi się tego rodzaju traktowania
należy w tej sprawie zadać pytanie
wskazanemu przez chłopca dorosłemu
w przypadku gdy chłopiec zaniecha zadania pytania
wskazanemu przez niego dorosłemu
zarzuty zamieniają się w mgliste wspomnienia

napaść następuje na ryzyko mężczyzny
w okresie między napaścią
a zgonem mężczyzny

chłopca przekazuje się mężczyźnie
w stanie nienaruszonym
tj. bez poprzedzającego napaści
pocałunku lub dotyku
w sposób w jaki mężczyzna
chce chłopca dotykać i całować

mężczyzna zobowiązuje się postrzegać swoje pragnienie
dotykania chłopca
bycia przez niego dotykanym
całowania chłopca i bycia przez niego całowanym
jako pożądanie i pragnienie intymności

mężczyzna zobowiązuje się do napaści na chłopca

mężczyzna zobowiązuje się interpretować uległość
chłopca jako połączenie zmieszania
strachu ciekawości i sympatii
mimo że chłopiec w świetle prawa nie jest w stanie
wyrazić zgody na czynności

chłopiec zobowiązuje się interpretować swoją uległość
jako współudział
mimo że w świetle prawa nie jest w stanie
wyrazić zgody na czynności

chłopiec zobowiązuje się podczas napaści
wstać z trawy i biegiem
opuścić boisko

mężczyzna zobowiązuje się stać się
sekretną częścią chłopca tak samo jak chłopiec
staje się dla mężczyzny czynem zabronionym

chłopiec zobowiązuje się
w ewentualnych rozmowach lub tekstach spod jego pióra
nazywać czynności słowem napaść

chłopiec zobowiązuje się łączyć napaść
ze stłumioną seksualnością
agresją wobec kobiet i strachem przed społecznością queer
ale nigdy nie używać go jako wymówki
dla tego co czuje lub robi

chłopiec zobowiązuje się
nigdy nie zaprzeczać czynnościom
między innymi całowaniu twarzy i szyi
głaskaniu brzucha nóg włosów
dotykaniu i pieszczeniu penisa i jąder chłopca
dotykaniu penisa mężczyzny
nawet jeżeli dotyczy to
literackiego opracowania tych czynności

chłopiec zobowiązuje się nigdy nie porównywać z boiskiem
swojego łóżka domu lub miasta
chłopiec zobowiązuje się zachować równowagę
w swoim mieście domu łóżku
chłopiec zobowiązuje się wyzdrowieć
z wyłączeniem tego co pisze
mianowicie tekstu
dalej zwanego
drugim boiskiem chłopca

podpis mężczyzny                    ………………………………….

podpis chłopca                         ………………………………….

CZ | HR | HU | EN | NL | RO | SR