Over 21

Over 21

 

 21: digitaal vertaalportfolio

 ‘21’ is een praktijk- en taakgericht vertaalonderwijsproject dat tot stand kwam met steun van de Taalunie. Het doel van het project is om beginnende vertalers (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – studenten Nederlands buiten het taalgebied) een podium te bieden waarop ze hun werk aan de buitenwacht kunnen presenteren. De website die de spil van het project vormt vindt u hier.

Een belangrijke voorwaarde voor het bestaan van een vertaalplatform is dat er teksten voorhanden zijn om te vertalen. Voor het verzamelen van die teksten is uit praktische overwegingen een enkele groep studenten verantwoordelijk, die zich daar onder begeleiding van een docent mee bezighoudt.

De studenten onderhouden (in het Nederlands of een andere taal die ze beheersen) contact met schrijvers en andere belanghebbenden, houden websites en sociale media bij en beoordelen ter vertaling aangeboden of aangeworven teksten. Ze doen dat in een college dat niet alleen om het vertalen zelf gaat, maar de studenten ook theoretische kennis en praktische vaardigheden bijbrengt die nuttig kunnen blijken als ze later in het literaire veld of elders als vertaler of redacteur gaan werken.

De bedoeling is dat deze redactie elke paar jaar van ‘standplaats’ verwisselt. Het project ‘21’ begon in het academisch jaar 2019/2020 in Praag en wordt vanaf oktober 2021 in Bratislava beheerd. In 2023 is weer een wisseling van de wacht voorzien.

Naast het portaal, verscheen er ook een gedrukte selectie van vertaalde teksten met illustraties, ook volledig samengesteld en geredigeerd door studenten en gecoördineerd door de docent.

Wat betekent 21?

21 staat voor volwassenheid, twee en één, een vertaler en een auteur, die samen één nieuw werk tot stand brengen. Oorspronkelijk waren er 21 originele teksten in het Nederlands op de website, ondertussen zijn het er wat meer. 21 is ook geen letterwoord, zodat het in alle talen hetzelfde blijft.