Contract tussen man en jongen

partijen bij deze overeenkomst
te weten 
ik
hierna te noemen
de jongen
mijn aanrander
hierna te noemen
de man
handelingen bij deze overeenkomst
te weten
feitelijke aanranding van de eerbaarheid
hierna te noemen
aanranding
locatie bij deze overeenkomst
te weten
een landschap in Frankrijk
met uitzicht op de Mont Saint-Michel
hierna te noemen
het speelveld
in aanmerking nemende
dat de man verklaart nog altijd herinneringen te hebben
aan de hieronder omschreven jongen
dat de jongen verklaart zich de man
voor ogen te kunnen halen
dat de jongen verklaart hiervoor
een prijs te willen betalen
om de band met de man te bezegelen

de man en de jongen constateren dat het speelveld
de juiste condities bezit  voor de aanranding
welke condities dit zijn wordt vastgesteld
door de man aan de hand van door hem
opgestelde criteria te weten
ligging
hoogte van het gras
comfort

de jongen wordt uitgekozen vanwege navolgende
bijzondere eigenschappen
interesse in kunst
gebruinde vakantiehuid
vertrouwen in de man

de man verbindt zich jegens de ouders van de jongen
een excuus te bedenken voor de verplaatsing van de man
en de jongen naar het speelveld
hierna te noemen
de liefde voor tekenen en schilderen
hierna te formuleren als
zullen we samen de Mont Saint-Michel gaan tekenen?

de man verplicht zich jegens de jongen zorg te dragen
voor passende en behoorlijke behandeling van de jongen
indien partijen van mening verschillen over de vraag
of aan de jongen een dergelijke behandeling wordt onthouden
zal deze vraag aan een door de jongen aan te wijzen
volwassene worden voorgelegd
indien de jongen nalaat om deze vraag voor te leggen
aan een door hem aan te wijzen volwassene
worden de aantijgingen omgezet in vage herinneringen

de aanranding is voor het risico van de man
in de periode tussen de aanranding
en de dood van den man

de jongen wordt overgedragen aan de man
in ongeschonden staat
d.w.z. zonder voorafgaand aan de aanranding
gekust of aangeraakt te zijn
op de manier waarop de man de jongen
wil aanraken en kussen

de man verbindt zich zijn wens
om de jongen aan te raken
en door hem aangeraakt te worden
de jongen te kussen en door hem gekust te worden
als lust en verlangen naar intimiteit te zien

de man verbindt zich de jongen aan te randen

de man verbindt zich de toegeeflijkheid
van de jongen als een combinatie van verwarring
angst interesse en genegenheid te interpreteren
al is de jongen volgens de wet niet in staat
in te stemmen met de handelingen

de jongen verbindt zich zijn toegeeflijkheid
als medeplichtigheid te interpreteren
al is de jongen volgens de wet niet in staat
in te stemmen met de handelingen

de jongen verbindt zich tijdens de aanranding
op te staan uit het gras en het speelveld
rennend te verlaten

de man verbindt zich een geheim onderdeel
van de jongen te worden zoals de jongen
een strafbaar feit wordt voor de man

de jongen verbindt zich de handelingen
in eventuele gesprekken of teksten van zijn hand
met het woord aanranding te benoemen
de jongen verbindt zich de aanranding
in verband te brengen met onderdrukte seksualiteit
agressie jegens vrouwen en angst voor queers
maar nooit als excuus te gebruiken
voor wat hij voelt of doet

de jongen verbindt zich de handelingen
waaronder het kussen van gezicht mond en nek
het streken van buik benen haar
het aanraken en strelen van de penis en ballen van de jongen
het aanraken van de penis van de man
nooit van hun feitelijkheid te ontdoen
ook wanneer het een literaire verwerking
van deze handelingen betreft

de jongen verbindt zich zijn bed huis of stad
nooit met het speelveld te vergelijken
de jongen verbindt zich evenwichtig
in zijn stad huis bed te verblijven
de jongen verbindt zich gezond te worden
met uitzondering van wat hij schrijft
te weten tekst
hierna te noemen
het tweede speelveld van de jongen

handtekening man ………………………………….

handtekening jongen ………………………………….

CZ | HU | EN | PL | RO | SR