Toni Bandov

HR: Toni Bandov je doktorand na Sveučilištu u Zagrebu. Za 21 preveo je ‘Merel’, ‘pauk na autocesti’, ‘Jutro sviće dva puta’ i ‘Ugovor između muškarca i dječaka’. U svoje slobodno vrijeme gleda kroz prozor.

NL: Toni Bandov is promovendus aan de Universiteit van Zagreb. Voor 21 vertaalde hij ‘Merel’, ‘een spin op de snelweg’, ‘De ochtend breekt twee keer aan’ en ‘Contract tussen man en jongen’. In zijn vrije tijd kijkt hij door het raam.