Tea Forjan

HR: Tea Forjan (1999) studira od 2018. nederlandistiku i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za povijesnoumjetnički časopis Kontrapost prevela je esej Noortje de Leij Opušak na platnu: smisao i apsurd smeća u umjetnosti. Za književni časopis 21. prevela je Stazu filozofa, Kyoto Jana Brokkena. Osim polja u kojima studira, zanima se i za komparativnu lingvistiku te etnologiju.

NL: Tea Forjan (1999) studeert sinds 2018 neerlandistiek en kunstgeschiedenis aan de Faculteit der Sociale- en Geesteswetenschappen van de Universiteit van Zagreb. Voor het kunsthistorisch tijdschrift Kontrapost vertaalde ze een essay van Noortje de Leij Sigarettenpeuk op doek: De zin en onzin van afval in de kunst. Voor het literair tijdschrift 21 vertaalde ze Het pad van de filosoof, Kyoto van Jan Brokken. Naast de onderzoeksgebieden van haar studie is ze ook geïnteresseerd in vergelijkende taalkunde en etnologie.