Sylvia Hubers

CZ: Sylvia Hubers tvoří na hranici poezie a prózy. Je autorkou osmi sbírek, v nichž jsou obsaženy poetické i prozaické básně a krátké povídky. Pravidelně předčítá ze svých děl a je stálým hostem na Utrechtse Vorlesebühne, na níž jsou v budově historického mlýna v Utrechtu každý měsíc prezentována absurdistická prozaická díla. www.sylviahubers.nl

EN: Sylvia Hubers explores the borderlands between poetry and prose. She has published eight volumes of poetry, short short stories and prose-poems. Hubers likes to perform and puts in frequent appearances at the Vorlesebühne, a monthly absurdist prose reading event in a historic windmill in Utrecht. www.sylviahubers.nl

NL: Sylvia Hubers verkent het grensgebied tussen proza en poëzie. Van haar werk verschenen acht bundels gedichten, zeer korte verhalen en prozagedichten. Ze leest geregeld voor en is een vaste gast bij de Utrechtse Vorlesebühne, een maandelijks absurdistisch prozapodium in een historische windmolen in Utrecht. www.sylviahubers.nl