Robert Heaney

EN: Robert Heaney is a native English speaker studying French and Dutch in the UK. At 21 years old, he is an avid reader and writer with a deep love for the written word. Through translation, he gets to transform diverse literary worlds to be enjoyed by brand new audiences across the world.

NL: Robert Heaney is moedertaalspreker van het Engels en studeert Frans en Nederlands in het Verenigd Koninkrijk. Hij is eenentwintig en heeft als enthousiast lezer en schrijver een grote liefde voor het geschreven woord. Door te vertalen hoopt hij uiteenlopende literaire werelden te kunnen transformeren zodat een breder, wereldwijd publiek er de vruchten van kan plukken.