Gabriela-Cristina Fliter

NL: Gabriela-Cristina Fliter studeerde Engels en Nederlands aan de Universiteit van Boekarest. Ze studeerde af met een scriptie over het postmodernisme in het werk van Ilja Leonard Pfeijffer. Ze is vooral geïnteresseerd in poëzie en theater en volgt nu een masteropleiding in literair vertalen.

RO: Gabriela-Cristina Fliter a studiat engleză și neerlandeză în cadrul Universității din București, cu o lucrare de licență despre postmodernism în opera lui Ilja Leonard Pfeijffer. Este pasionată de poezie și de teatru și urmează acum un masterat în domeniul traducerilor literare.