Benjamin Bossaert

NL: Benjamin Bossaert studeerde Oost-Europese Talen en Culturen aan de Universiteit Gent. Hij is momenteel werkzaam als lector Nederlandse taal en cultuur aan de leerstoel germanistiek, scandinavistiek en neerlandistiek aan de Comenius Universiteit te Bratislava en als extern promovendus aan de Palacký Universiteit te Olomouc waar hij zich toelegt op comparatief onderzoek van de Vlaamse en de Slowaakse nationale beweging, literatuur(theorie), literaire vertalingen naar het Slowaaks, Nederlandse taalverwerving en (cultuur)geschiedenis.