Alex Făinaru

NL: Alex Făinaru (1999) studeert Engels en Nederlands aan de Universiteit van Boekarest waar ze haar scriptie schrijft over het beeld van de vrouw in hedendaagse Nederlandse tentoonstellingen. Voor 21 heeft ze teksten van Maarten van der Graaf, Charlotte Beerda, Max Urai en Helena Hoogenkamp vertaald. Alex speelt gitaar en houdt van de natuur en van wasberen.

RO: Alex Făinaru (1999) studiază engleză și neerlandeză la Universitatea din București unde își scrie lucrarea de licență despre imaginea femeii în expozițiile contemporane din Țările de Jos. Pentru revista 21 a tradus texte de Maarten van der Graaf, Charlotte Beerda, Max Urai și Helena Hoogenkamp. Alex iubește natura, ratonii și cântă la chitară.