Aleksandra Wądołowska

FR: Elle a toujours eu une passion pour les cours de polonais pendant lesquels elle a écrit ses propres poèmes et nouvelles. Ses rêves d’écrire et de publier son propre livre sont nés à l’âge de seize ans, pour ensuite devenir réalité deux ans plus tard avec le titre « La fille à la
rose ».

PL: Od zawsze posiadała zamiłowanie do lekcji języka polskiego, na których podczas zajęć pisała swoje własne wiersze i nawet opowiadania. Swoje marzenia o napisaniu i wydaniu własnej książki narodziły się u niej w wieku szesnastu lat, by już dwa lata później zmienić się w rzeczywistość w postaci tytułu “Dziewczyna z różą”.