Over 21

21 is een meertalig literair tijdschrift. 

21 is een platform voor vertalers uit Europa en de hele wereld.

21 wil zijn favoriete hedendaagse literaire werk in zo veel mogelijk verschillende talen beschikbaar maken.

21 is een samenwerkingsproject van verschillende Europese universiteiten en andere instituties.

21 kun je bereiken via 21tijd@gmail.com. Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over bijvoorbeeld het insturen van origineel werk, het voor ons maken van vertalingen of over andere mogelijkheden tot samenwerken.

Over 21: het digitaal vertaalportfolio

 ‘21’ is een praktijk- en taakgericht vertaalonderwijsproject dat tot stand kwam met steun van de Taalunie. Het doel van het project is om beginnende vertalers (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – studenten Nederlands buiten het taalgebied) én auteurs een podium te bieden waarop ze hun werk aan de buitenwacht kunnen presenteren. De website die de spil van het project vormt vindt u hier.

 Dit portaal wordt gesteund door de Nederlandse Taalunie en kwam tot stand in samenwerking met de Karlová Univerzita Praag en Comenius Universiteit Bratislava.

 21 magazine heeft een kernredactie die bestaat uit studenten en een begeleidende docent, hieronder vermeld. Een belangrijke voorwaarde voor het bestaan van een vertaalplatform is dat er teksten voorhanden zijn om te vertalen. Voor het verzamelen van die teksten is uit praktische overwegingen een enkele groep studenten verantwoordelijk, die zich daar onder begeleiding van een docent mee bezighoudt.

 De studenten onderhouden (in het Nederlands of een andere taal die ze beheersen) contact met schrijvers en andere belanghebbenden, houden websites en sociale media bij en beoordelen ter vertaling aangeboden of aangeworven teksten. Ze doen dat in een college dat niet alleen om het vertalen zelf gaat, maar de studenten ook theoretische kennis en praktische vaardigheden bijbrengt die nuttig kunnen blijken als ze later in het literaire veld of elders als vertaler of redacteur gaan werken.

 De bedoeling is dat deze redactie elke paar jaar van ‘standplaats’ verwisselt. Het project ‘21’ begon in het academisch jaar 2019/2020 in Praag en wordt vanaf oktober 2021 in Bratislava beheerd. In 2023 is weer een wisseling van de wacht voorzien.

 Naast het portaal, verscheen er ook een gedrukte selectie van vertaalde teksten met illustraties, ook volledig samengesteld en geredigeerd door studenten en gecoördineerd door de docent.

 Waar staat 21 voor?

 21 staat voor volwassenheid, twee en één, een vertaler en een auteur, die samen één nieuw werk tot stand brengen. Oorspronkelijk waren er 21 originele teksten in het Nederlands op de website, ondertussen zijn het er wat meer. 21 is ook geen letterwoord, zodat het in alle talen hetzelfde blijft.

 

Kernredactie 2021 – 22 (Comenius Universiteit)

Benjamin Bossaert, Rebeka Bereczová, Katarína Bodišová, Ivana Kubincová, Ľudmila Lapošová, Lucia Maštalírová, Soňa Nováková, Petrana Pivarčeková, Bianka Bucková, Alexandra Jašková, Sandra Mackovichová 

Kernredactie (2020 – 2021) 

Twan Zegers (Hoofdredacteur),  Claudia Zeller (Adjunct-hoofdredacteur), Filip Frantál (Secretaris), Anna Kostková (Acquisitie), Andrea Lerchová (Evenementen), Klára Šmejkalová (PR)